Nghiên cứu thực trạng và đinh hướng phát triển cây Quế

I. THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài : Nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển cây Quế (Cinnamomum cassia. Presl) tại tỉnh Bắc Kạn – Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Hà Văn Năm – Cơ quan chủ quản: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn – Tổ chức chủ trì […]

CUỘC HỌP LẦN THỨ 3 BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHỤC HỒI ĐẤT LÂM NGHIỆP BỊ SUY THOÁI CÓ KHẢ NĂNG SA MẠC HOÁ TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP

Cuộc họp Lần thứ 3 Ban chỉ đạo dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp” Ngày 04/01/2024, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng đã tổ chức cuộc họp lần […]

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA DƯỚI TÁN RỪNG TRỒNG Ở HUYỆN SÓC SƠN, GÓP PHẦN HẠN CHẾ CHÁY RỪNG VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÒNG HỘ MÔI TRƯỜNG.

THÔNG TIN CHUNG – Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây lá rộng bản địa dưới tán rừng trồng ở huyện Sóc Sơn, góp phần hạn chế cháy rừng và nâng cao khả năng phòng hộ môi trường. – Chủ nhiệm đề tài/dự án: ThS. Phạm Ngọc Thành – Cơ quan chủ quản: […]