LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÓ THỜI HẠN GIÁM ĐỐC TT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Ngày 28 /11/2023,  tại văn phòng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường cho T.S. Trần Trung Thành.

Chủ trì buổi lễ GS.TS Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tham dự có T.S Nguyễn Bá Triệu – Trưởng ban Tổ chức Hành chính Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng.

Đồng chí Nguyễn Bá Triệu –Trưởng ban Ban Tổ chức, Hành chính công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường theo Quyết định số 506/QĐ-KHLN-TCHC của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam, TS. Trần Trung Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường kể từ ngày 01/12/2023;

GS.TS Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện đã trao Quyết định, phát biểu, tặng hoa chúc mừng TS. Trần Trung Thành,  T.S Lê Văn Thành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng phát biểu, tặng hoa và chúc mừng TS Trần Trung Thành.

Với trọng trách và nhiệm vụ mới được giao, TS. Trần Trung Thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng và hứa sẽ cùng Ban Lãnh đạo Viện và tập thể cán bộ Viên chức Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Môi trường và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để có những đóng góp lớn hơn nữa cho sự phát triển của đơn vị trong thời gian tới.