ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOREMENDIATION ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ PHỦ XANH BÃI THẢI KHAI THÁC THAN Ở QUẢNG NINH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOREMENDIATION ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ PHỦ XANH BÃI THẢI KHAI THÁC THAN Ở QUẢNG NINH

 GIỚI THIỆU

Hiện nay nhiều biện pháp kỹ thuật công nghệ hóa – lý và trồng cây truyền thống được áp dụng nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm đất, phủ xanh bãi thải mỏ. Tuy nhiên, các biện pháp truyền thống này thường không thể giải quyết triệt để nguồn nguy hại bởi các chất ô nhiễm vẫn còn lưu giữ trong đất. Hơn nữa các biện pháp này thường tốn kém, không bền vững. Trong khi đó giải pháp công nghệ sinh học môi trường tổng hợp (bioremediation) bao gồm công nghệ vi sinh và enzyme sinh học, kỹ thuật tương tác hữu hiệu giữa thực vật, vi sinh vật và enzyme cho tăng cường các quá trình sinh học, phân hủy phân giải và sinh trưởng đang được xem là biện pháp hiệu quả bền vững cho xử lý phục hồi môi trường sinh thái các bãi thải, giải quyết được các vấn đề mà biện pháp kỹ thuật truyền thống không làm được. Đặc biệt, thúc đẩy nhanh sự phát triển/tăng trưởng của cây trồng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã giao cho Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin phối hợp Viện NC Sinh thái và Môi trường rừng thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng Nấm rễ nội công sinh để đẩy nhanh tốc độ phủ xanh bãi thải than ở tỉnh Quảng Ninh” với nội dung thử nghiệm ảnh hưởng của chế phẩm AM, chế phẩm ENCHOICE tới sinh trưởng của Keo lai và Keo lá tràm trên thực địa các bãi thải than để có thể đánh giá hiệu quả thực tế, cũng như xây dựng cơ sở đề xuất giải pháp kỹ thuật tổng hợp cho việc trồng cây phủ xanh các bãi thải than hiện nay.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

    • Mục tiêu khoa học công nghệ

Ứng dụng công nghệ sinh học môi trường (Bioremediation) bao gồm công nghệ vi sinh (Nấm rễ nội cộng sinh AM) và enzyme sinh học (Enchoice), tương tác hữu hiệu giữa thực vật, vi sinh vật và enzyme để đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng cây trồng nhằm rút ngắn thời gian phủ xanh, cải tạo phục hồi môi trường các bãi thải mỏ than tỉnh Quảng Ninh.

  • Mục tiêu kinh tế

Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của các dự án cải tạo bãi thải và các chi phí thường xuyên dành cho công tác bảo vệ môi trường của mỏ thông qua việc tiết kiệm các chi phí như phun sương dập bụi, giữ ổn định bãi thải,…

  • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 Nghiên cứu ứng dụng Nấm rễ nội công sinh AM kết hợp chế phẩm ENCHOICE để đẩy nhanh tốc độ phủ xanh bãi thải than ở tỉnh Quảng Ninh nhằm thử nghiệm ảnh hưởng của chế phẩm AM, chế phẩm ENCHOICE tới sinh trưởng của Keo lai và Keo lá tràm trên thực địa các bãi thải than để có thể đánh giá hiệu quả thực tế, cũng như xây dựng cơ sở đề xuất giải pháp kỹ thuật tổng hợp cho việc trồng cây phủ xanh các bãi thải than hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy:

– Chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh và chế phẩn ENCHOICE đều có tác dụng làm tăng tỉ lệ sống của 2 loài Keo (Keo lai và Keo lá tràm) khi trồng trên đất bãi thải Đông Cao Sơn, tỉnh Quảng Ninh. Cây trồng sau 6 tháng thí nghiệm có tỉ lệ sống từ 78,75% đến 97,5%.

– Chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh AM và chế phẩn ENCHOICE có tác dụng làm tăng khả năng sinh trưởng của 2 loài Keo (Keo lai và Keo lá tràm) ở ở cả 2 mật độ là mật độ 2500 cây/ha và mật độ 5000 cây/ha khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng không sử dụng chế phẩm.

– Việc sử dụng chế phẩm AM và chế phẩm ENCHOICE kết hợp trồng cây Keo có tác động tích cực làm tăng về chất lượng và số lượng của hệ vi sinh vật trong đất bãi thải.

Kết quả thử nghiệm khi sử dụng chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh trên thực tế cho thấy cây trồng sinh trưởng và phát triển nhanh hơn hẳn so với cây trồng bằng phương pháp truyền thống trong cùng điều kiện. Vì vậy sau khi đề tài được nghiệm thu, kiến nghị TKV và các đơn vị thành viên áp dụng kết quả của đề tài và đưa chế phẩm nấm rễ vào để trồng cây trên bãi thải và những nơi khô cằn, nghèo dinh dưỡng để đẩy nhanh tốc độ phủ xanh. Đặc biệt ưu tiên áp dụng cho những khu vực bãi thải nhìn từ Quốc lộ 18 vào.

Với kết quả đạt được, đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng Nấm rễ nội công sinh để đẩy nhanh tốc độ phủ xanh bãi thải than ở tỉnh Quảng Ninh” đã được Hội đồng khoa học & công nghệ  của Tập đoàn Công nghiệp – Than khoảng sản Việt Nam TKV đánh giá XUẤT SẮC