Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm

Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm

Tác giả: PGS.TS. Ngô Đình Quế (chủ biên), Ths. Đinh Thanh Giang, Ths. Nguyễn Văn Thắng