A group of people sitting at a table Description automatically generated

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ THỰC DIỆN DỰ ÁN “PHỤC HỒI ĐẤT LÂM NGHIỆP BỊ SUY THOÁI CÓ KHẢ NĂNG SA MẠC HÓA TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP” GIỮA TỔ CHỨC AFOCO VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Sáng ngày 11/5/2022, Tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sinh thái & Môi trường rừng và Tổ chức hợp tác rừng Châu Á (AFoCo) đã diễn ra Lễ ký trực tuyến Biên bản ghi nhớ thỏa thuận thực hiện dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp”.

A collage of people holding papers Description automatically generated

Tham dự Lễ ký kết, tại điểm cầu Trụ sở Tổ chức AFoCo tại Hàn Quốc có sự tham dự của: Ông Ricardo L.Alderon – Giám đốc điều hành Ban thư ký AFoCo; Ông Orlando A.Panganiban – Trưởng Ban Hợp tác và Dự án, Ban thư ký AFoCO và các thành viên ban thư ký. Về phía Việt Nam, tại điểm cầu Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng có sự tham gia của GS.TS Võ Đại Hải – Giám Đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Ông Lưu Tiến Đạt – Đại diện cho Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam; Ông Lê Văn Thành- Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng; cùng sự tham dự của lãnh đạo phòng ban của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng và nhóm thực hiện dự án.

Dự án có tổng vốn gần 1 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua tổ chức AFoCO. Dự án được thực hiện trong 5 năm (2022-2026) với mục tiêu Phục hồi, quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng bị sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc Việt Nam áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần thực hiện Công ước Chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Ricardo L.Alderon – Giám đốc điều hành Ban thư ký AFoCO đánh giá cao tầm quan trọng của Dự án và kỳ vọng đóng góp của Dự án trong giải quyết vấn đề sa mạc hóa của khu vực Đông Nam Á. GS.TS Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Hàn Quốc và Ban Thư ký AFoCo trong quá trình xây dựng và thực hiện Dự án này, biểu dương những nỗ lực của Viện nghiên cứu Sinh Thái và Môi trường rừng và bày tỏ sự tin tưởng dự án sẽ thành công.

Sau lễ ký kết, hai bên sẽ cùng phối hợp, hỗ trợ các thủ tục theo đúng quy định để thực hiện dự án.

A group of people sitting at a table Description automatically generated