HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “PHỤC HỒI ĐẤT LÂM NGHIỆP BỊ SUY THOÁI CÓ KHẢ NĂNG SA MẠC HÓA TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP”

Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp” được tài trợ bởi Chính phủ Hàn Quốc thông qua Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO).

Tham dự hội thảo có GS.TS Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – chủ trì hội thảo, TS. Lê Văn Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng – Giám đốc Dự án, Ông Trần Hiếu Minh – Đại diện Tổng cục Lâm Nghiệp, Ông Lưu Tiến Đạt – Đầu mối quốc gia, đại diện AFoCO tại Việt Nam cùng với sự tham gia của Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu và một số tổ chức có liên quan.

Đại diện nhà tài trợ Ban thư ký AFoCO, tham dự trực tuyến có Ông Orlando A. Panganiban – Giám đốc Ban Hợp tác & Dự án và Bà Cha Ji Yea.

GS. TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau khi GS.TS Võ Đại Hải phát biểu khai mạc, Ông Orlando A. Panganiban – Giám đốc Ban Hợp tác và Dự án thay mặt Ban Thư ký AFoCO thông qua chương trình và tóm tắt mục đích của hội thảo.

  Ông Orlando A. Panganiban –phát biểu tại hội thảo

Về phía chủ dự án, TS. Lê Văn Thành – Giám đốc dự án đã giới thiệu tổng quan về dự án cùng các dấu mốc quan trọng, mục tiêu và các kết quả dự kiến đạt được. Dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua AFoCO được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và giao cho Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng làm chủ dự án theo Quyết định số 1799/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/5/2022.

Dự án được thực hiện từ năm 2022-2026 với 4 mục tiêu chính (i) Xây dựng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phù hợp với các mức độ suy thoái khác nhau của đất lâm nghiệp vùng Tây Bắc (ii) Xây dựng và đánh giá hiệu quả 04 mô hình phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái ở 4 tỉnh vùng Tây Bắc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến (iii) Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái và khuyến nghị chính sách về quản lý, sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc (iv) Chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực về xây dựng các mô hình dự án cho các bên liên quan.

TS. Lê Văn Thành – Giám đốc dự án, trình bày tại hội thảo

Tiếp nối chương trình, bà Nguyễn Thùy Mỹ Linh – Điều phối viên dự án đã có bài trình bày về các nội dung công việc, kế hoạch thực hiện tổng thể và tổ chức dự án.

Bà Nguyễn Thùy Mỹ Linh – Trình bày tại hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đại diện từ phía Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đều nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Dự án trong việc hỗ trợ thúc đẩy phục hồi rừng trên đất thoái hóa ở vùng núi phía Tây Bắc bằng các biện pháp kĩ thuật tổng hợp, đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu cho các cán bộ của Viện và các đơn vị/tổ chức liên quan. Các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia phối hợp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp cho dự án. Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ và cam kết phối hợp, hỗ trợ thực hiện dự án của đại diện các địa phương và các bên tham gia dự án.

Ông Trần Hiếu Minh – Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, Ban thư ký AFoCO cùng với Ban Quản lý dự án cũng đã có cuộc họp thảo luận và thống nhất các giải pháp và tiến trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra. Kết thúc Hội thảo, GS. TS. Võ Đại Hải đã ghi nhận những ý kiến và đóng góp của các thành viên tham dự hội thảo sẽ là những tham vấn quan trọng cho việc triển khai dự án đúng tiến độ.