Hội nghị - Hội thảo

T6, 08/30/2019 - 13:59

Tập Huấn chuyên môn về Điều tra lập địa, Xác định loài cây trồng

Ngày 19.7.2019, Viên NCST&MTR tổ chức 01 buổi tập huấn chuyên môn về điều tra lập địa, xác định loài cây trồng.

Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS. Ngô Đình Quế cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ Viện NCST&MTR.

T5, 10/26/2017 - 08:40

Ngày 8 tháng 8 năm 2017, tại Hòa Bình tổ chức Hội thảo "Xác nhận đường cơ sở suy thoái đất và thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất tại Việt Nam"

Chủ trì là Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường và Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ.

Tham dự có Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Học viện Nông nghiệ, Trường Đại học Lâm nghiệp cùng nhiều cơ quan, đơn vị khác.

T2, 10/16/2017 - 13:52

Đang cập nhật nội dung...