KHCN trong nước

T4, 10/30/2019 - 15:42

 

Dự án" Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn"

T6, 08/30/2019 - 11:15

Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

T6, 08/30/2019 - 08:56

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ).

T2, 11/06/2017 - 10:50

Chủ trì hội thảo là Văn phòng dự án Rừng và Đồng bằng tại Việt Nam.

T6, 10/27/2017 - 08:45

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng và Keo lá tràm với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorhiza) ở vườn ươm (Keo tai tượng giai đoạn đến 16 - 18 tháng tuổi, Keo lá tràm giai đoạn đến 6-8 tháng tuổi) 

 

T3, 10/17/2017 - 08:12

Viện KHLNVN và GIZ phối hợp

T2, 10/16/2017 - 14:31

Báo cáo cuối năm 2016 Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng