Công nghệ GIS và viễn thám

T5, 10/26/2017 - 10:22

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng đã đầu tư vào việc ứng dụng các công nghệ GIS và viễn thám từ những năm 1992 và có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp cho công nghệ GIS phục vụ giám sát và quản lý rừng.