Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
KINH TẾ – KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI
Số:…../TB-CĐTM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày . ..  tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I Cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2016
Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành;
Căn cứ Công văn số 3502/BGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 28/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại, thông báo kế hoạch thu hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, với các nội dung như sau:
1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu cho từng ngành và đối tượng xét tuyển

TT Ngành đào tạo Mã Ngành Chỉ tiêu Đối tượng ĐKXT
1 Quản trị kinh doanh C340101 250 Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2 Kinh doanh thương mại C340121 250
3 Quản trị khách sạn C340107 200
4 Marketting C340115 150
5 Kế toán C340301 300
6 Tài chính Ngân hàng C340201 300
7 Hệ thống thông tin quản lí (Công nghệ thông tin) C340405 200
8 Công nghệ kĩ thuật hoá học C510401 200
9 Tiếng Anh C220201 150

2. Chi tiêu tuyển sinh: 2000 chỉ tiêu
3. Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4. Phương thức nộp hồ sơ 
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (click để xét tuyển online);
+ Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh;
+ Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại.
5. Các thủ tục cần nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
– Đối với thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh và trực tiếp tại trường, gồm các thủ tục sau:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu trên website của trường);
+ Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016;
+ 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả;
+ Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi ngàn đồng/hồ sơ).
+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (online):
+ Các thủ tục như trên, nếu thí sinh trúng tuyển sẽ nộp cùng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 cho Nhà trường đến hết ngày 19/08/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp thư chuyển phát nhanh).
Ghi chú: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh và đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (online) phải nộp lệ phí theo quy định. HĐTS Nhà trường sẽ không công nhận kết quả trúng tuyển đối với các thí sinh không nộp đầy đủ lệ phí ĐKXT.
6. Thời gian thu hồ sơ đăng ký xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt I
+ Thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016.
+ Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 14/8/2016.
7. Nguyên tắc xét tuyển
+ Được thực hiện theo quy trình và nguyên tắc xét tuyển của Bộ GD&ĐT đã ban hành
+ Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành đào tạo và theo nguyên tắc lấy độ dốc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;
8. Quy định đối với thí sinh trúng tuyển:
Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh cho Nhà trường đến hết ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp thư chuyển phát nhanh)
9. Chế độ ưu tiên
Miễn phí 500 chỗ ở KTX năm học 2016 – 2017 cho thí sinh (áp dụng đối với các thí sinh đăng ký trước cho đến hết)
10. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm
Phường Phú Lãm quận Hà Đông TP Hà Nội
Điện thoại: 0433.531.324 – Hotline: 0973.461.285
Website: tuyensinh.ctet.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/www.ctet.edu.vn/
                                                                                                       

CHỦ TỊCH HĐTS

Share