Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên 2017

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng và Keo lá tràm với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorhiza) ở vườn ươm (Keo tai tượng giai đoạn đến 16 - 18 tháng tuổi, Keo lá tràm giai đoạn đến 6-8 tháng tuổi) 

 

Mục tiêu

Xác định được thực trạng thảm thực vật tại một số bãi thải mỏ than ở tỉnh Quảng Ninh.

Xác định được khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than của Keo Tai tượng ở vườn ươm (đến 16 - 18 tháng tuổi) và Keo lá tràm ở vườn ươm (đến 6-8 tháng tuổi).

Xác định được ảnh hưởng của Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorhiza) tới khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than của Keo Tai tượng ở vườn ươm (đến 16 - 18 tháng tuổi) và Keo lá tràm ở vườn ươm (đến 6-8 tháng tuổi). 

Định kỳ hàng tháng, Đoàn Thanh niên tổ chức dọn vệ sinh, nhổ cỏ khu vườn ươm ngay phía sau Tòa nhà của Viện.

Một số hình ảnh các cây mới ươm trồng năm 2017:

 

 

Bài và Ảnh

Đinh Việt Hưng

Share