Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ).

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ).

Chủ nhiệm đề tài: TS Hà Thị Mừng

Thời gian thực hiện: 2015-2020

Mục tiêu của đề tài

Phục hồi và phát triển bền vững rừng ngập mặn bị suy thoái, góp phần bảo vệ môi trường vùng ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Nội dung chính của đề tài

- Đánh giá thực trạng và các nguyên nhân gây suy thoái RNM tại các vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam

Nghiên cứu các giải pháp phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái cho một số hệ sinh thái RNM đặc trưng tại các vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam.

Nghiên cứu phân loại đối tượng và phân cấp rừng ngập mặn theo các mức độ suy thoái

Xây dựng quy trình kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn suy thoái và chuyển giao kỹ thuật

Kết quả nghiên cứu của đề tài

 

( đang cập nhật)

Share