Hội thảo về đồng quản lý rừng ngập mặn

Thứ sáu, ngày 3/11/2017 tại khách sạn Hanoi Club, Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra hội thảo kỹ thuật về đồng quản lý rừng ngập mặn.

Chủ trì hội thảo là Văn phòng dự án Rừng và Đồng bằng tại Việt Nam.

Hội thảo đã giới thiệu Nghị định 119/2016/NĐ-CP là khung chính sách mới nhất được áp dụng để cải thiện hiệu quả việc phục hồi, bảo vệ và phát triển bền vững hệ thống rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại thiên tai và nước biển dâng.

Trong hội nghị có bài trình bày của chuyên gia Quản trị tài nguyên thuộc chương trình Quyền sử dụng tài nguyên và biến đổi khí hậu về đồng quản lý rừng ngập mặn: khoảng lựa chọn.

Sau đó là bài trình bày kết quả nghiên cứu về quản lý rừng ngập mặn ở Việt Nam, phát hiện và kiến nghị.

Hội thảo kết thúc vào 4h30 cùng ngày.

Tham dự và đưa tin

 

Đinh Việt Hưng

Share