Hội thảo AFOCO giữa kỳ

Ngày 16/12/2017 tại Bắc Kan, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng đã tổ chức Hội thảo giữa kỳ của dự án AFOCO "Phát triển các loài cây có giá trị cao ở Việt Nam và Thái Lan để quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư địa phương"

Đến dự hội thảo có đại diện của các cơ quan, đơn vị sau:

1.      Vụ Khoa học Công nghệ và HTQT, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam

2.      Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn.

3.      Đại diện xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn

4.      Đại diện Phường Xuất Hóa, Tp. Bắc Kạn

5.      Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn

6.      Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng

7.      Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Thạch An

8.      Đại diện xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

9.      Ban Kế hoạch Khoa học, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

10. Ban Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

11. Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

12. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

13. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.

Mục tiêu của Hội nghị lần này là Mục tiêu của hội thảo là rà soát lại các hoạt động và kết quả đã thực hiện được của dự án, đồng thời xem xét lại kế hoạch thực hiện trong năm tới.

Nhiều báo cáo khoa học đã được trình bày tại hội nghị. Các ý kiến góp ý của Lãnh đạo địa phương và bà con đã được ghi nhận để Ban Chủ nhiệm Dự án tiếp thu và sửa đổi, lên kế hoạch thưc hiện trong thời gian tới.

Share