Biến đổi khí hậu và Carbon

Climate change, Carbon and CarboScen

Tại khách sạn Melia, Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2017 diễn ra hội thảo về Biến đổi khí hậu và Carbon.

Tiến sỹ Markku Larjavaara đến từ trường Đại học Helsinki Vương Quốc Anh đã có bài trình bày các khái niệm về Biến đổi khí hậu.

Sau bài trình bày, Nhóm tác giả đã giới thiệu mô hình CarboScen với các bài tập ví dụ cụ thể minh họa tính carbon trong đất, trong sinh khối với từng vùng ở Việt Nam.

Kết quả của mô hình cho phép ta dự báo các kịch bản của biến đổi khí hậu đối với các loại hình sử dụng đất trong nông, lâm nghiệp và thủy lợi.

Đại diện các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và các Tổ chức Phi chính phủ đã rất quan tâm đến bài giảng và mô hình này.

Bài và Ảnh

Đinh Việt Hưng

Bộ môn Môi trường và Biến đổi khí hậu

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Share