Quá trình hoạt động

Quá trình hoạt động

Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường đã kế thừa và phát huy có hiệu quả về mọi hoạt động, tổ chức, kỹ năng phân tích của Phòng nghiên cứu sử dụng đất trực thuộc Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng trước đây, đồng thời không ngừng tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn cập nhật các phương pháp phân tích, các tiêu chuẩn mới trong và ngoài nước để áp dụng vào thực tế hiện tại của phòng. Đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm nâng cao chất lượng mẫu phân tích;

Từ khi thành lập đến nay Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường đã tổ chức phân tích các mẫu đất, thực vật, nước cho các dự án, hợp đồng, nhiệm vụ trong và ngoài viện như: Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, Viện nghiên cứu Lâm sinh, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện cải thiện Giống, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, Trung tâm Lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Đông Bắc Bộ, Trung tâm Khoa học và Sản xuất Nông Lâm nghiệp Quảng Ninh, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Tây Bắc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ, Công ty cổ phần PNT tư vấn Đầu tư và Xây dựng, Công ty cổ phần Lâm y dược Bắc Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng Hà Nội xanh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại Vạn Xuân, Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Nội Bài.v.v

Hàng năm cử cán bộ trong phòng tham gia các khóa học ngắn hạn, các hội thảo về kỹ năng phân tích trong và ngoài nước

Không ngừng củng cố nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn sâu , thông qua việc cử cán bộ trong phòng đi đào tạo chương trình thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia phân tích mẫu đất

+ Kết hợp hướng dẫn, tạo môi trường thực tập về phân tích mẫu đất, thực vật, nước,  vi sinh vật cho hệ cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh.

+ Mở rộng dịch vụ phân tích, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước.

+ Chủ động liên hệ đối tác

+ Tăng cường trao đổi thông tin với các phòng thí nghiệm khác, tìm kiếm các nguồn tài trợ và tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn liên quan tại các cơ sở chuyên ngành trong và ngoài nước.

 

          Từ những kết quả nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường nói riêng và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng nói chung đã có những đóng góp đáng kể cho việc thực hiện thành công các chương trình, đề tài và dự án của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các hợp đồng ngoài Viện, cũng như cho sự phát triển của ngành Nông Lâm nghiệp và phát triển Nông thôn thông qua việc nghiên cứu, phân tích các mẫu đất, thực vật, nước, môi trường và vi sinh vật;