Hội thảo về Suy thoái đất

Ngày 8 tháng 8 năm 2017, tại Hòa Bình tổ chức Hội thảo "Xác nhận đường cơ sở suy thoái đất và thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất tại Việt Nam"

Chủ trì là Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường và Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ.

Tham dự có Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Học viện Nông nghiệ, Trường Đại học Lâm nghiệp cùng nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Hội thảo này là khâu chuẩn bị cho Cuộc họp cấp cao COP tổ chức tại Trung Quốc sắp tới.

Bài và Ảnh

 

Đinh Việt Hưng

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Share