Học bổng Master và PhD Hàn Quốc

[Thông báo tuyển sinh viên]

Hiện tại Lab mình đang tuyển sinh viên Master hoặc PhD cho học kì mới, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình.

* Chuyên Ngành: Hóa học, Vật liệu, Điện hóa hoặc ngành liên quan.
* Địa điểm: Energy Conversion Chemistry Lab, ĐH Chungnam, Daejon, Korea
* Topic nghiên cứu hiện tại của Lab:
-Energy Conversion process and catalysis for future energy system
-Hydrogen production by thermochemical water splitting process
-Chemical hydrogen storage using redox system of metal oxide materials
-Eco- catalysis and process for organic synthesis
-Recovery of Lithium Ions from Seawater
* Ngoại ngữ: tiếng Anh (có khả năng giao tiếp, đọc, viết), tiếng Hàn (khuyến khích, không bắt buộc). Có chứng chỉ là 1 lợi thế.
* Lương: từ nguồn BK + project. 
* Hạn nộp CV: 24-11-2017 (có thể đóng sớm trong trường hợp nhận đủ người)
* Email: nvhiep87@gmail.com; Phone: [82]10 5021 2107

Share