Phòng thí nghiệm đất và môi trường

Phòng thí nghiệm đất và môi trường

Nhân sự:

Tổng số 4 cán bộ

Gồm 02 Thạc sỹ, 01 cử nhân và 01 kỹ thuật viên

Lãnh đạo phòng: Phó phụ trạch Ths. Hà Thị Hiền

Chức năng nhiệm vụ:

Căn cứ quyết định số 35/QĐ-KHLN-TCHC ban hành ngày 28/1/2013 về Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tổ chức phân tích các mẫu đất, mẫu thực vật, mẫu nước và vi sinh vật; kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chất lượng môi trường;

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật về phân tích các chỉ tiêu liên quan đến đất, sinh lý sinh thái rừng, môi trường và vi sinh vật;

Đào tạo, tập huấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, tư vấn và hợp tác quốc tế về lĩnh vực được chuyển giao theo quy định của pháp luật;

Tham gia các hoạt động nghiên cứu liên quan.

Quá trình hình thành và phát triển:

Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường có tiền thân là bộ phận phân tích đất và môi trường, thuộc Phòng nghiên cứu sử dụng đất trực thuộc Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng được thành lập năm 1990. Ngày 13/12/2012, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng được thành lập theo quyết định số 3132/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có xác định Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường là một đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, ở tại  tầng 1 khu nhà 7 tầng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Cơ sở vật chất:

Thiết bị phân tích thuộc phòng thí nghiệm tương đối đa dạng, đảm bảo đáp ứng được các nhiệm vụ phân tích mẫu đất, thực vật, nước và vi sinh vật của phòng. Một số thiết bị phân tích thí nghiệm hiện đại được đầu tư mới như: hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Hệ thống công phá mẫu bằng lò vi sóng (Topwave), Hệ thống phân tích cacbon và nitơ (TOC/TN), máy quang phổ khả kiến (UV/vis), hệ thống kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi sinh học, kính hiển vi soi nổi, tủ môi trường, tủ ấm, tủ sấy, nồi hấp, cân phân tích v.v.

Diện tích làm việc rộng, đảm bảo cho bố trí phù hợp các thiết bị và khu vực phân tích chuyên biệt. Phòng thí nghiệm cũng đã được đầu tư lắp đặt hệ thống hút và xử lý khí ô nhiễm trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Quá trình hoạt động:

Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường đã kế thừa và phát huy có hiệu quả về mọi hoạt động, tổ chức, kỹ năng phân tích của Phòng nghiên cứu sử dụng đất trực thuộc Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng trước đây, đồng thời không ngừng tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn cập nhật các phương pháp phân tích, các tiêu chuẩn mới trong và ngoài nước để áp dụng vào thực tế hiện tại của phòng. Đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm nâng cao chất lượng mẫu phân tích;

Từ khi thành lập đến nay Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường đã tổ chức phân tích các mẫu đất, thực vật, nước cho các dự án, hợp đồng, nhiệm vụ trong và ngoài viện như: Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, Viện nghiên cứu Lâm sinh, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện cải thiện Giống, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, Trung tâm Lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Đông Bắc Bộ, Trung tâm Khoa học và Sản xuất Nông Lâm nghiệp Quảng Ninh, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Tây Bắc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ, Công ty cổ phần PNT tư vấn Đầu tư và Xây dựng, Công ty cổ phần Lâm y dược Bắc Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng Hà Nội xanh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại Vạn Xuân, Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Nội Bài.v.v

Hàng năm cử cán bộ trong phòng tham gia các khóa học ngắn hạn, các hội thảo về kỹ năng phân tích trong và ngoài nước

Không ngừng củng cố nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn sâu , thông qua việc cử cán bộ trong phòng đi đào tạo chương trình thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia phân tích mẫu đất

     + Kết hợp hướng dẫn, tạo môi trường thực tập về phân tích mẫu đất, thực vật, nước,  vi sinh vật cho hệ cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh.

     + Mở rộng dịch vụ phân tích, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước.

     + Chủ động liên hệ đối tác

     + Tăng cường trao đổi thông tin với các phòng thí nghiệm khác, tìm kiếm các nguồn tài trợ và tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn liên quan tại các cơ sở chuyên ngành trong và ngoài nước.

      Từ những kết quả nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường nói riêng và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng nói chung đã có những đóng góp đáng kể cho việc thực hiện thành công các chương trình, đề tài và dự án của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các hợp đồng ngoài Viện, cũng như cho sự phát triển của ngành Nông Lâm nghiệp và phát triển Nông thôn thông qua việc nghiên cứu, phân tích các mẫu đất, thực vật, nước, môi trường và vi sinh vật;

Tóm tắt quá trình công tác và lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn của cán bộ PTN

1. Hà Thị Hiền

Điện thoại: 01683025375 và 0975777923

Fax: +(84-4) 8389434

Email: hien.ht@rcfee.org.vn

Địa chỉ: Số 46 - Phường Đức Thắng  - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ (Lâm nghiệp)

Chức vụ: Phó trưởng phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu: Thạc sĩ Hà Thị Hiền tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 1992 tại Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái chuyên ngành Lâm nghiệp và hoàn thành Thạc sĩ năm 2001 tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam chuyên ngành Lâm nghiệp. Chị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm công tác ở Trạm nghiên cứu Môi trường và rừng phòng hộ Sông Đà thuộc Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái các loài cây bản địa, chị đã là chủ trì xây dựng nhiều mô hình rừng phòng hộ đầu nguồn, tham gia xây dựng mô hình trồng rừng dự án RENFODA, Cộng hòa Séc. Gieo ươm một số giống cây bản địa phục vụ trồng rừng và nhân giống bằng hom tại vườn ươm Trạm nghiên cứu Môi trường và rừng phòng hộ Sông Đà. Năm 2012 chị đã chuyển về công tác tại Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, hiện nay chị đang quản lý phòng, là đầu mối liên hệ các công việc và trực tiếp phân tích một số chỉ tiêu mẫu đất, thực vật, nước. Hàng năm, chị đều tham gia các khóa tập huấn, hội thảo, tiếp cận các thiết bị máy móc hiện đại, các phương pháp tiêu chuẩn mới, để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc chung của Phòng.

2 . Ngô Thị Thanh Huệ

Điện thoại: +(84-9) 89858728 

Fax: +(84-4) 8389434 

Email: ngothanhhue.46bio@gmail.com; hue.nt@rcfee.org.vn 

Địa chỉ: Số 46 Phường Đức Thắng – Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ (Công nghệ sinh học thực vật)

Lĩnh vực nghiên cứu chỉnh:Nghiên cứu các mối quan hệ tương tác giữa thực vật, đất và vi sinh vật nhằm tăng cường sinh trưởng thực vật, phục hồi đa dạng sinh học, tăng hiệu quả sử dụng đất và cải thiện môi trường.

- Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh hóa và nhu cầu dinh dưỡng cây trồng.

- Nghiên cứu nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza: nhân nhanh in vitro, tương tác mycorrhizae với đất, thực vật và các vi sinh vật khác.

- Phân tích các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, vi lượng, kim loại nặng trong đất, nước, thực vật.

Lĩnh vực nghiên cứu chính: phân tích một số chỉ tiêu về môi trường Đất, Nước, Thực vật.

3. Đoàn Thị Thảo

Điện thoại: +(84-9) 87695335

Fax: +(84-4) 8389434 

Email: doanthao91@gmail.com 

Địa chỉ: Số 46 - Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Trình độ: Cử nhân Môi trường

 Chị Đoàn Thị Thảo đã tốt nghiệp ngành Môi trường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chị về công tác tại Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường từ năm 2013, hiện chị sử dụng thành thạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), máy so màu UV/VIS, kính hiển vi huỳnh quang và các máy móc khác phục vụ công việc phân tích.

Luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi các phương pháp phân tích mới, hiệu quả cao để kết quả phân tích nhanh đồng thời đạt độ chính xác cao nhất. Hàng năm, chị đều tham gia các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.

4.Phạm Thị Ngân

Điện thoại: +(84-9) 09664.88898 & 0913.889.883

Fax: +(84-4) 8389434 

Email: ngan.pt77@gmail.com; ngan.pt@rcfee.org.vn 

Địa chỉ: Số 46 - Phường Đức Thắng - BắcTừ Liêm - Hà Nội

Trình độ: Kỹ thuật viên (chuyên môn Môi trường)

Thâm niên 12 năm công tác trong ngành.

Lĩnh vực nghiên cứu chính: phân tích một số chỉ tiêu về Môi trường Đất, Nước, Thực vật.

 

 

 

Share