Lãnh đạo qua các thời kỳ

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Giai đoạn từ 2013 đến nay:

Viện trưởng: PGS.TS. Hà Thị Mừng (đến 1/7/2018);

Phó Viện trưởng: TS. Lê Văn Thành; 

Phó Viện trưởng: TS. Phạm Đức Chiến (đến 1/3/2018)

 

Giai đoạn từ 2005-2012:

Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Tấn Phương.

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Hà Thị Mừng.

 

Giai đoạn từ 2000-2005:

Giám đốc Trung tâm: PGS. TS Ngô Đình Quế.

 

Giai đoạn trước năm 2000:

Giám đốc Trung tâm: Hoàng Xuân Tý.

 

 

Share