Giao toàn quyền quản lý, điều hành Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng cho đồng chí Lê Văn Thành

Chiều nay, ngày 29 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Viện KHLN GS. TS Võ Đại Hải đã trao Quyết định giao phụ trách điều hành Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng cho TS. Lê Văn Thành, sau khi Viện trưởng PGS. TS Hà Thị Mừng được điều động lên Bộ làm Vụ trưởng Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 2018

Thay mặt Ban TCHC Viện Khoa học Việt Nam, đồng chí Nguyễn Bá Triệu đã đọc Quyết định này

GS. TS Võ Đại Hải, Giám đốc Viện KHLN đã lên tặng hoa cho TS. Lê Văn Thành, Phó Viện trưởng phụ trách điều hành toàn Viện NC và Sinh thái Môi trường rừng

PGS. TS Hà Thị Mừng lên tặng hoa cho TS. Lê Văn thành và có lời dặn dò chuyển giao Viện NC và Sinh thái Môi trường rừng

Cuối cùng, thay mặt Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, đồng chí Lê Văn Thành đã đứng lên cảm ơn Ban Giám Đốc Viện KHLN về việc đề bạt này và hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện cũng đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành các công việc được giao.

 

Share