Chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức Cộng hóa Indonesia và Cộng hòa Liên bang Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Share