Nghiên cứu thực trạng và đinh hướng phát triển cây Quế

I. THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài : Nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển cây Quế (Cinnamomum cassia. Presl) tại tỉnh Bắc Kạn – Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS. Hà Văn Năm – Cơ quan chủ quản: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn – Tổ chức chủ trì […]