Giảm phát thải do nạn phá rừng và suy thoái rừng thông qua việc sử dụng đất luân phiên trong các khu rừng nhiệt đới (REDD-ALERT)

Tên dự án: Giảm phát thải do nạn phá rừng và suy thoái rừng thông qua việc sử dụng đất luân phiên trong các khu rừng nhiệt đới (REDD-ALERT)

Mã số dự án: 226310

Cơ quan chủ quản: Ủy ban các cộng đồng châu Âu (Viện Nghiên cứu Sử dụng đất Macaulay)

 

Cơ quan thực hiện: Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Share